Радиацията винаги е съпътствала човешкото съществуване. Всеки от нас се ражда и живее в среда на природен радиационен фон. Източници на природната радиация са космическите лъчи, радиоактивните елементи в почвата, строителните материали, въздух, храна, вода и дори нашето собствено тяло.
Рентгеновите лъчи са вид електромагнитно лъчение, като светлината, радиовълните, ултравиолетовите и инфрачервените вълни и др., но имат йонизиращо действие. Те не въздействат върху човешките сетива – не ги виждаме или чуваме, не предизвикват болка или затопляне, но могат да доведат до увреждане на клетките в живата материя и да предизвикат вредни ефекти.
Човекът е създал и изкуствени източници на радиация, които формират надфоново облъчване. Това са радиоактивни източници, рентгенови тръби, ядрени реактори, ускорители на заредени частици и др. Част от тях се използват в медицината, други в индустрията, трети в енергетиката, в научните изследвания и в бита.
Най-голям дял от надфоновото облъчване над човека се пада на използването на йонизиращата радиация в медицината и най-вече на рентгеновите изследвания.

За какво служат рентгеновите лъчи?
В стоматологията рентгеновите лъчи се използват за диагностика на заболявания и травми на зъбите и челюстите.
С помощта на рентгеновата снимка може да се определи:
– Броя, размера и разположението на зъбите
– Наличието на непоникнали или счупени зъби
– Наличието и степента на зъбен кариес
– Промени в костта при пародонтоза
– Други аномалии в зъбите и челюстните кости
Как се получава рентгеновият образ?
Рентгеновите лъчи се получават в рентгеновата тръба, която е част от всеки стоматологичен рентгенов апарат. В стоматологията се прилагат се два метода за изобразяване:
– Секторна рентгенография за зъбите (обикновена зъбна снимка) – с образ само на един/няколко зъба– Образна (панорамна) рентгенография на зъбите и челюститe
Крие ли риск рентгеновото изследване?
Както е казал швейцарския лекар и философ Парацелзиус – „Дозата прави отровата“ . В този ред на мисли, ето малко повече подробности за дозата радиация, която бихте получили при стоматологично рентгеново изследване.
Йонизиращите лъчения предават на тъканите на човешкото тяло енергия. Енергията, предадена от лъчението на единица телесна маса, се нарича погълната доза или само доза. Рискът от увреждания е по-голям при получаване на по-голяма погълната доза. При рентгеновите изследвания в стоматологията се използват много малки дози рентгеново лъчение и засега няма доказателства, че тези малки дози могат да предизвикат вредни ефекти за здравето.
Графиката по-долу сравнява дозата радиация, с която би бил облъчен пациент при зъбна снимки с дозата от някои други рентгенови изследвания, както и с дозата, която всеки човек получава за определен период от време от природния радиационен фон:

Какво не трябва да забравяме?
– Вашият стоматолог ще прецени дали е необходима рентгенова снимка и от какъв тип трябва да бъде тя. Не си самоназначавайте подобно изследване.
– При панорамна снимка трябва да бъдете облечени със защитна престилка, за да бъде тялото ви максимално предпазено от облъчването.
– Пазете всички зъбни снимки, които са ви направени до момента.
– Ако вашият стоматолог ви изпрати при друг специалист, носете със себе си направените ви във връзка със заболяването снимки.
– Не забравяйте, че изследването се прави за уточняване на диагнозата на заболяването и е във ваша полза.
– Предупредете вашия стоматолог, ако има вероятност да сте бременна.
– Изисквайте необходимата защита (екраниране) на щитовидната жлеза и половите органи, особено при децата и бременните жени.
– Ако придружавате Ваш близък, не стойте в рентгеновия кабинет по време на изследването, освен в случаите, когато трябва да му помагате. В този случай, поискайте защитна престилка.
– Имате право да откажете рентгеновото изследване или трябва да потвърдите с подписа си, че сте информиран за рисковете и сте съгласен с изследването, но е важно да знаете че отказът от зъбна снимка (когато се налага) крие сериозни рискове за развитието на някои заболявания и поставянето на грешна диагноза.
– За защита от радиационно лъчение можете да включите в менюто си, храни богати на антиоксиданти (плодове и зеленчуци с най-различни ярки цветове – червени, оранжеви, жълти, сини, зелени, виолетови).
И още нещо любопитно:
С помощта на този онлайн калкулатор може да пресметнете и сравните индивидуалния риск от радиация при различните видове изследвания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *