В повечето представи за красива усмивка се включва идеално подредени бели зъби с форма и големина, отговарящи на златните пропорции. В дизайна на усмивката зъбите се разглеждат и като част от дъвкателната система, която включва състоянието на  долночелюстните стави, дъвкателните мускули, проприорецепторите и меките тъкани в устната кухина. Това означава, че когато извършвате дъвкателни движения трябва да усещате зъбите си комфортно, без напрежение в дъвкателните мускули, без чувствителност и болка в долночелюстните стави, без пренатоварване на един или група зъби. Всички тези условия са от изключителна важност за постигането на една балансирана и правилно функционираща оклузия.

Оклузиятатова е начина, по който горните и долните зъби осъществяват контакт помежду си,посредством дъвкателните мускули, стави и тъкани. С други думи – това е вашата захапка. Едно от нещата, които взимаме под изключително внимание при първичния преглед на всеки пациент в клиниките на Dentaprime City, е именно оклузията му. Ние анализираме информацията, която получаваме при изследване на статичната и функционална оклузия и търсим онези белези и симптоми, които потвърждават наличието на оклузионен проблем. Всяко едно зъбно възстановяване, независимо от вида и материала му, ако е с неправилни контактни точки спрямо антагонистите и/или е с неправилна анатомия и височина, предизвиква нарушения в оклузията. Това води до нарушен комфорт на пациента, повишена чувствителност в зъбите или някои от следните симптоми:

  • Изтриване на зъбите
  • Поява на пукнатина в зъба или зъбна фрактура
  • Подвижност на зъби
  • Промяна в положението на единични зъби-отчупване на зъбна реставрация (отчупване на пломба или част от керамично възстановяване)
  • Рецесия- отдръпване на венците и оголване на корена
  • Загуба на зъбна тъкан в шийната област вследствие на оклузално претоварване (шийни дефекти)
  • Болезнена, скована мускулатура в областта на челюстите
  • Главоболие
  • Изменения в долночелюстната става – пукане, щракане, болка

Друга причина за смущения в оклузията са неправилно подредени зъби, което включва несъответствие на зъбите от двете челюсти или несъответствие между двете челюсти. Когато е налице ротация на единични зъби и тя е вследствие на ортодонтска аномалия, такава ротация е причина за нарушение в оклузията. Същевременно проблеми в оклузията водят до пренатоварване на един или група зъби, които могат да реагират с нервна хиперемия или възпаление на зъбния нерв, т.е да се наложи неговото умъртвяване.

В допълнение, за постигането на трайни резултати след всяко едно лечение – с импланти, протетично, ортодонтско и дори ендодонтско е важно захапката да се балансира. Това е много фин и сложен процес, за съжаление често пренебрегван в масовата грижа за денталното здраве. Изисква се много висока квалификация, опит и не на последно място – опитност на самия зъболекар.

Анализ
За да се постигнат адекватни решения е много важно проблемите на захапката да бъдат адекватно анализирани. Понеже става дума за наистина сложен и комплексен процес, се налагат детайлни начини за изследване. За щастие те не са свързани с дискомфорт на пациента, но понякога отнемат повече време.
Започва се със снемане на дигитални отпечатъци, от които да се изработят така наречените “ситуационни модели” за анализ. Те се поставят в специален апарат наречен артикулатор, който следва да инсценира движенията на челюстите и да покаже как взаимодействат зъбите в устата на пациента. В този процес от изключителна важност са опитът и компетенциите на денталния лекар и на зъботехника на всяка стъпка – “лицева дъга”, определяне на “централна релация”, релаксиране на долната челюст, пренасяне и включване в артикулатор и други сложни моменти.
Само след такъв специфичен анализ може да се постигне яснота за естеството на проблема и съответно адекватни варианти за решение.
В зависимост от тежестта и причините за оклузалните смущения лечението може да се ограничи или до подмяна на възстановяванията на един или няколко зъба или до цялостна рехабилитация, включваща всички зъби. Провеждане на ортодонтско лечение самостоятелно или в комбинация с протетично лечение представлява също вариант за лечение на оклузалните проблеми.

Решения
Решенията на проблеми с оклузията могат да бъдат изненадващо прости или респектиращо сложни, в зависимост от индивидуалните случаи. За постигането на оптималност в по-сложните ситуации се налага индивидуално проектиране на решението –  wax-up и mock up. Най-просто казано става дума за изработване на временни елементи и  конструкции, които могат да се пробват и коригират в устата на пациента, докато се постигне желания резултат – форма и дължина на зъбите. Този ефект може да бъде постигнат и с изработването на дигитален фото проект (digital smile design). Но само с реален восъчен проект (wax up) се изпробват всички важни допълнителни измерения – функционалност, обем, артикулация при говорене движение, линия на усмивката, комфорт в устата на пациента.
В някои случаи е възможно е да почувствате сериозно облекчение дори, когато само се изпилят няколко точки при съществуващите зъбни повърхности, за да се осъществят така нар. “правилни контакти”. Ако Вашият дентален лекар е добре обучен и прецизен в  работата си, за по-малко от час може да внесе сериозна промяна в статуса и да облекчи болките Ви.
Често се налагат и комплексни решения, изискващи комбиниран подход – ортодонтско подреждане на зъбните редици, повдигане на самата захапка при много изтрити зъби с протетична работа (смяна или направа на корони и пломби с адекватни повърхности)  и последващо напасване, профилактична изработка на шини за бруксизъм.

Профилактика
По време на профилактичните прегледи, ако вашият лекуващ зъболекар забележи нещо нередно при захапката , той следва ясно да обясни на разбираем език какво се случва в момента, какви са причините и какви биха били последствията от открития проблем ако не бъде отстранен. Трябва да даде вариант за решение, какво може да бъде направено в конкретната ситуация. Тук е момента, в който и самият пациент трябва да зададе всички въпроси, които го интересуват, за да вземе своето информирано решение за лечение или отказ от него.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *