Моралното и законово задължение за полагане на грижи от страна на лекаря по дентална медицина призовава към ефективни, добре дефинирани и приложени мерки за контрол над инфекциите и към предотвратяване на предаването на инфекциозни болести върху пациентите и персонала. В този ред на мисли обработката на инструменти между отделните пациенти е от решаващо значение, за да се отговори на съвременните хигиенни правила в денталните кабинети.
За щастие, след появата на SARS, огнищата на птичи грип, ебола и пандемичната COVID-19 обстановка през последните 2 години и самите пациенти станаха по-чувствителни по отношение на хигиената, без колебание задават въпроси на денталните лекари относно правилата за асепсис и стандартните предпазни мерки. Зад изцяло регулаторните аспекти по безопасност, много лекари по дентална медицина са превърнали зоната за стерилизация в ключов елемент от тяхната дейност.. Персоналът не се колебае да сподели тази отдаденост към висока хигиена с пациентите и с удоволствие отговарят на всички въпроси, които могат да възникнат. Поласкани от това внимание, пациентите се чувстват спокойни и сигурни, което, всъщност е изключително важно.

Ето и кои са опорните точки, които всяка една дентална практика би трябвало да следва по отношение организацията на работа в зоната за хигиена и дезинфекция.

Обем на мястото за зона за хигиена и дезинфекция
Обемът на мястото за зона за хигиена е от съществено значение. Стаята трябва да бъде функционална, добре осветена и в съответствие с размера на денталната практика и броят на инструментите, които ще бъдат обработени. Необходимо е да се внедрят почистващи и стерилизиращи апарати заедно с техните прилежащи аксесоари и да се осигури достатъчно място за съхранение на инструментите между етапите на протокола, например, преди/ след почистване; преди/ след опаковане и стерилизация. Първият фундаментален принцип е да се предвидят две (визуални) зони в стаята; мръсна и чиста зона. Рационално, инструментите ще се придвижват в една посока от мръсната към чистата зона. В следствие на този еднопосочен поток, обработените (чисти) инструменти няма да навлизат в мръсната зона; следователно зоната за хигиена в идеалния случай би трябвало да бъде с правоъгълна форма, с коридор и две врати (ВЪТРЕ и ВЪН). Двете зони изискват вентилация и въздушният поток трябва да е насочен от чистата към мръсната зона, за да предотврати циркулирането на потенциално заразен въздух от мръсната зона към чистата. Това може да се постигне чрез създаване на налягане в чистата зона или изсмукване на мръсната зона.

На входа трябва да има мивка за измиване на ръцете, оборудвана със стойка за измиване на очи, необходима при инцидентно разливане на дезинфектант или друга вредна течност. Диспенсърите за сапун и хидро-алкохолен гел трябва да бъдат автоматизирани, за да се избегне замърсяване на кранчетата или бутилките от изцапани ръце. Препоръчително е ръцете да се подсушават с хартиени кърпи.

Конфигурацията на всяко работно място и апарат следва стъпките за обработка, например, предезинфекция, измиване, почистване, измиване, изсушаване, опаковане и стерилизация. Стаята за стерилизация не трябва да се използва за други цели. Подовете и работните повърхности трябва да са гладки, избягвайки остри ъгли и ръбове, и лесни за почистване и дезинфекция.
Стъпки за обработка

Пре Дезинфекция – Накисване
С цел да се предотврати навлизане на кръв, слюнка и отпилки при сушене, всички използвани и неизползвани инструменти трябва да бъдат накиснати веднага след процедура, използвайки един или повече контейнери за дезинфекция, в зависимост от броя, вида и размера на инструментите. Друга полза от тази решаваща първа стъпка е намаляването на популацията от микроби и на риска от инфекция по време на манипулация и почистване. 

Почистване

Етапът за почистване е от първостепенно значение. Механичното почистване с помощта на ултразвукова ваничка предоставя добро ниво на изпълнение. Миялните и апаратите за дезинфекция са предпочитан метод за почистване, благодарение на по-високата ефективност на почистващия цикъл, валидиран от производителя, в съответствие със строгите приложими стандарти. Цикълът по почистване с тях включва предварително измиване, изплакване, измиване и изсушаване, които осигуряват свободно пространство на плота, спестявайки контейнерите за накисване.

Преходна зона за инструменти след почистване
Близо до зоната за измиване, мястото е отредено за проверка на целостта и степента на изсушаване на инструментите. С компресиран въздух се изсушават сложните инструменти (ножици, форцепси и други), които могат да изискват и периодично смазване. Ротиращите инструменти се обработват на същото място. Външното и вътрешно почистване, както и смазването се извършат механично чрез автоматизиран процес, валидиран от производителя.

Опаковане – Стерилизация

Трябва да се предвиди зона за опаковъчна машина, както и зона за временно съхранение на опаковките преди обработка в стерилизатор. За да се осигури безопасна и ефективна стерилизация е изключително важно да се провери зареждането и типа на цикъла за съвместимост. Изборът на цикъл, който не е създаден и валидиран за типа зареждане (инструментите) ще доведе до нестерилни продукти. Допълнителното място до стерилизатора е предвидено за охлаждане и етикетиране на опаковките, които са освободени от оператора за съхранение и употреба. Специално внимание трябва да се обърне на последната проверка, че опаковките са херметически затворени и са напълно сухи. Мокрите инструменти/ опаковки не се считат за стерилни.

Срок на съхранение

За продължителен срок на съхранение, опакованите изделия трябва да бъдат разположени извън зоната за хигиена и хирургия (операционната) в чисти и сухи чекмеджета или шкафове. По този начин, единично опакованите изделия могат да бъдат съхранявани, обикновено, в продължение на 3 месеца.

Как са организирани процесите на почистване в дентални клиники Дентапрайм Сити?
В дентални клиники Дентапрйм Сити спазваме стриктен протокол на почистване и обеззаразяване, използвайки възможно най-съвременните дезинфектанти и препарати, включващ следните етапи:

 1. Преди посещение на пациент в денталния кабинет, биват почиствани с дезинфектант всички повърхности и машини, които може да имат досег с пациента. 
 2. Помещенията, през които следва да премине пациентът биват химически и светлинно стерилизирани, съответно, въздухът в тях пречистен.
 3. Всички инструменти, които имат отношение към лечението на пациента са или за еднократна употреба или са абсолютно стерилни, което гарантира високото качество на работа.
 4. Почистването на инструментите за многократна употреба преминава през 60 мин. експозиция в дезинфекционен разтвор, следвана от измиване и опаковане в еднократни пакети, които се автоклавират за 60 мин. при температура от 134 градуса. Качеството на стерилизация се контролира от индикатори, които са обозначени върху опаковъчната хартия.
 5. Правилно изхвърляне на опасния отпадък.
 6. Контролиран достъп на пациенти
 7. Дезинфекция на самия пациент

   


  Kакви системи за поддържане на стерилност и дезинфекция използваме в дентални клиники Дентапрайм сити?
  Стерилността и дезинфекцията в дентални клиники Дентапрайм Сити се поддържат от различни уреди и системи като поддържането на уникалната стерилност на помещенията ни налага спазване на изключително стриктни протоколи на работа и пълно обеззаразяване на всички помещения. Използваме различни набори от уреди и системи за цялостна дезинфекция. Една от тези системи, например, е системата ни за вентилация на всяка една дентална клиника. Освен осигурената естествена вентилация на всяко едно помещение в клиниките ни, ние сме се погрижили да направим и изкуствена вентилация, в която сме интегрирали филтри за пречистване на въздуха, за да може всеки един пациент на нашата клиника да бъде сигурен, че въздухът, който диша е чист от финни прахови частици и микроорганизми. 

Друга важна част в поддържането на стерилните условия в клиниките ни е светлинната стерилизация. Във всеки един наш кабинет са инсталирани най-висок клас бактерицидни лампи, които осигуряват светлинно обеззаразяване на помещенията. Всички подови настилки в практиките ни са направени от антибактериални повърхности, позволяващи мокро почистване с най-добрите дезинфектанти и системи за почистване, а в стените са интегрирани частици непозволяващи развитието на микроорганизми, гъбички и плесени. В санитарно-хигиенните помещения са осигурени двойни вентилации за допълните пречистване на въздуха.

Какви са личните предпазни средства използвани в дентални клиники Дентапрайм Сити?
В нашите практики се спазва абсолютно стриктен контрол на използването на лични предпазни средства. Всеки един член на персонала прилага лични предпазни средства като маски с най-висока степен на защита от вируси и микроорганизми, най-висок клас ръкавици и задължителните предпазители за очи като очила и шлемове. Всеки един доктор в денталната клиника покрива своята коса с предпазна шапка. Облеклото на всеки един лекар по дентална медицина в клиника Дентапрайм Сити е от най-висок клас материали и се сменя ежедневно. При доста от денталните процедури се налага да се пази пълна стерилност, като например, при вадене на зъб, тогава денталният лекар е облечен и със стерилен хирургичен екип. 

Как се обработват и дезинфекцират инструментите в клиники Дентапрайм Сити?
За да се осигури пълна стерилност и дезинфекция, клиниките ни следват стриктно протокола за обработка на инструменти. Ако даденият инструментариум не е за еднократна употреба той подлежи първо на дезинфекция. Това се случва като дадените инструменти се накисват първоначално във ваничка пълна с дезинфекционен разтвор за времето, оказано от производителя на препарата. Следващият етап от обеззаразяването на инструментариума е изплакването му с детергент под течаща топла вода. следва изчакването / измиването на инструментите с четка. Това се прави, за да бъдат отстранени евентуално неразтворени остатъци от тъкани, кръв, кост, емайл, дентин и др. Следва поставянето на инструментите в ензимен препарат за известно време. Това представлява процесът по ръчното измиване на едрия и дребен инструментариум в клиниките ни, извършван от денталните асистенти при спазване на всички мерки на личната хигиена и използването на лични предпазни средства. Но това не е всичко. Целият ни инструментариум преминава и през машинна обработка, включваща:

 • ултразвукова вана – чрез използване на ултразвукова вана се унищожават огромна част от микроорганизмите и се премахват микроскопичните остатъци от тъкани по инструментариума. Ултразвуковата вана също е пълна с дезинфектант и специален препарат. По този начин инструментите получават двойно почистване едновременно химическо почистване от съответните препарати и механично от ултразвука. Ултразвуковата ваничка предизвиква кавитация на молекулите и има много добър почистващ ефект.
 • машинно измиване на инструментите, което е на няколко цикъла на изплакване подсушаване и повторно изплакване със съответните дезинфектанти и разтвори. След като бъдат окончателно измити всички инструменти се изсушават и се подготвят за допълнителна обработка, като следва опаковане и автоклавиране (стерилизация ).

   

  Как опаковаме стерилизираните вече инструменти?
  Следвайки протокола за стерилност и дезинфекция, описан по-горе, всички наши инструменти за многократна употреба се опаковат и стерилизират. След като са преминали през целия цикъл на измиване инструментите се подлагат на единично опаковане. Всеки комплект инструменти бива опакован в стерилен вакуумно запечатан индивидуален плик като на всеки един плик са отбелязани часът и датата на стерилизация, както и срокът на годност на стерилност. Всяко едно стерилизиране на инструментите може да бъде проследено, тъй като всяко едно включване на автоклава се отбелязва в журнал, където се нанасят данните и параметрите на машината. Също се отбелязват и условията на стерилизация и типа на инструментите, които подлежат на стерилизация. 

  Как се стерилизират инструментите в дентални клиники Дентапрайм Сити?
  Всички вече подготвени, измити и дезинфекцирани инструменти са вече опаковани, но не и готови за употреба. Сега следва процесът по тяхното стерилизиране или т.нар автоклавиране. Стерилизирането се извършва в клиниките ни с най-модерен автоклав тип Б. Инструментите се поставят в него и се започва дълъг цикъл на стерилизация. Чрез помощта на вакуум целия наличен въздух от камерата на автоклава се премахва и се започва стерилизация под висока температура. В автоклава се впръсква пара под силно налягане, което е много високо от 2 до 5 бара, за да бъдат унищожени всякакви вируси, микроорганизми, гъби, приони, както и вещества, продукт на техния метаболизъм. Този процес се повтаря в множество цикли като вътрешната температура се сменя няколко пъти в зависимост от използваните програми. След като приключи съответната програма за автоклавиране инструментите се разпределят в съответните зъболекарски кабинети и се зачисляват на дадения зъболекар. Когато бъдат използвани процесът се повтаря.

   

  Турбините и машинките в клиниката стерилизират ли се?
  За да предпазим нашите пациенти от всякакви инфекциозни агенти опаковаме и стерилизираме, дори, турбините и обратните наконечници. Всеки пациент получава абсолютно стерилни и индивидуално опаковани машинки, на които е поставена дата и срок на годност до кога се поддържа стерилността в индивидуалния плик.

  Как се почистват машините в дентални клиники Дентапрайм Сити?
  Цялата налична техника в денталните ни практики е абсолютно нова и модерна. Разбира се, новата техника е съобразена с условията за изрядна чистота и абсолютна стерилност.  Всеки стол се измива тотално преди работа и след всеки един пациент. След всеки пациент се промиват и аспирационните системи с одобрените за това препарати. Водата, с която работят машините се пречиства от филтри за вода вградени в самата водоснабдителна система на денталната клиника. От друга страна водата, която се използва при дадена манипулация е абсолютно стерилна, защото е дестилирана.Всичко това възпрепятства развитието на гъбички и плесени по маркучите в машините. След приключване на дневния прием на пациенти всички машини, използвани или не, се подлагат на дезинфекция с нужните за това препарати.

  Какво се случва с опасния отпадък, генериран в клиниките ни?
  Всеки опасен и биологично активен отпадък се съхранява в отделно помещение с ограничен достъп в хладилна камера и се извозва и обезврежда от съответна фирма, с която клиниката има подписан договор. Съвсем отделно се събира и изхвърля битовият отпадък.

 

 

Коментари:
admin_dc
Благодарим за доверието и високата оценка!
Иван
Супер, много съм доволен от услугите на Дентапрайм! Намерих ви през https://google.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *