#

Д-р Мартин
Недев

Още от дете мечтаех да стана лекар, за да помагам на хората. Днес, с радост мога да кажа, че ежедневието ми е сбъдната мечта.

Д-р Недев е роден в град Варна. Завършва III-та Природоматематическа гимназия “Ак. М.Попов” с професионално направление биология и френски език през 2015 г. Продължава своята професионална квалификация в Медицински университет "Проф. Д-р П. Стоянов" - Варна, където се дипломира като Магистър по Дентална медицина през 2021 г.

Професионално развитие:

 

Д-р Недев непрестанно развива своята професионална компетенция в сферата на Денталната медицина, като посещава редица курсове, семинари и лекционни модули в страната.

 

  • Завършен курс “Спешни състояния в денталната практика.” 2021
  • Завършен курс “Работа с източници на йонизиращи лъчения” и придобита правоспособност 2022

 

 

 

 

 

Още за него:

  • Суперсила: ендодонтия, протетична стоматология, орална хирургия
  • Не може да живее без: музика и пътуване
  • Недостатък: претенциозен до безобразие