#

Д-р Пламена
Стоянова

За да станеш добър лекар трябва отдаденост, мерак и не на последно място - усилено учене.

Д-р Стоянова е родом от Ямбол. Завършва езикова гимназия през 2013 г. в родния си град. Продължава своята професионална квалификация в Медицински университет "Проф. Д-р П. Стоянов" - Варна, където се дипломира като Магистър по Дентална медицина с отличие през 2019 г.

Професионално развитие:

 

Д-р Стоянова непрестанно развива своята професионална компетенция в сферата на Денталната медицина, като посещава редица курсове, семинари и лекционни модули в страната и чужбина.

 

  • Сертификат за участие в Национален форум по дентална медицина “Мадарски конник“
  • Удостоверение за завършен начален курс по Хомеопатия
  • Удостоверение за преминат курс “Спешни състояния в денталната практика”
  • Завършен курс “Работа с източници на йонизиращи лъчения” и придобита правоспособност.

 

 

 

 

 

Още за нея:

  • Суперсила: заплетените случаи и успешното им разрешаване, консервативна, протетична стоматология и хирургия
  • Не може да живее без: чист въздух и разходки
  • Недостатък: страстен геймър