#

Д-р Семра
Сейфетин

Всъщност, не аз открих стоматологията, а тя мен, тъй като да бъда зъболекар бе една добре забравена детска мечта!

Д-р Семра Сейфетин е родена в Добрич. Завършва езикова гимназия с професионално направление немски език през 2014 г. Продължава своята професионална квалификация в Медицински университет "Проф. Д-р П. Стоянов" - Варна, който завършва като Магистър по Дентална медицина с отличие през 2020 г.

Професионално развитие:

 

Д-р Сейфетин непрестанно развива своята професионална компетенция в сферата на Денталната медицина, като посещава редица курсове, семинари и лекционни модули в страната и чужбина.

 

  • Отличник на Випуск 2020 - Медицински университет "Проф. Д-р П. Стоянов" - Варна
  • Преминат курс “Спешни състояния в денталната практика.”
  • Завършен курс “Работа с източници на йонизиращи лъчения” и придобита правоспособнхгост.
  • Член на БЗС - РК Варна от 2020
  • РФДМ Варна Дент - 2018г.
  • Сертификат за успешен завършен курс “Приложение на Dentalign дигитални алайнери в денталната практика”

 

 

 

 

 

Още за нея:

  • Суперсила: детска дентална медицина, ендодонтия, консервативно зъболечение
  • Не може да живее без: близките си хора
  • Недостатък: труден за дешифриране почерк