#

Д-р Сияна
Събева

За мен работата е удоволствие, а щастието на моите пациенти от върнатите им усмивка и възможност да се хранят нормално е главната ми цел!

Д-р Сияна Събева е от Варна. Завършва ПГГСД ,,Николай Хайтов" гр. Варна със специалност дърворезба, след което кандидатства и е приета в Медицински колеж към МУ Варна със специалност медицинска сестра през 2009. Продължава своята професионална квалификация в Медицински университет ,,Проф. Д-р Параскев Стоянов", гр Варна, който завършва като Магистър по дентална медицина с отличие през 2020г.

Професионално развитие:

 

Д-р Събева непрестанно развива своята професионална компетенция в сферата на денталната медицина като посещава редица курсове,семинари и лекционни модули в страната и чужбина.

 

  • Член на зъболекарската колегия към гр. Варна
  • Преминат курс “Спешни състояния в денталната медицина”
  • Завършен курс по “Хомеопатична терапия”.

 

 

 

 

 

Още за нея:

  • Суперсила: естетична стоматология и консервативно зъболечение
  • Не може да живее без: риболов и приятни разговори
  • Недостатък: взискателна, особено към околните