Всички зъби в устата ни са една цяла система и липсата дори на един от тях дава отражение върху съседните нему. Иначе казано, при хранене, натоварването върху зъбите се разпределя равномерно и пропорционално между всички тях, чрез контакта, който имат помежду си (мястото, на което зъбите се докосват до съседните на тях и дъвкателните повърхности, чрез които контактуват със срещуположните зъби). Когато в устата липсва дори само един зъб, то съседните на него се накланят към създалото се празно място, стремейки се да осъществят този контакт. Така, с течение на времето разстоянието между тези зъби става все по-малко. Зъбите се накланят един към друг до момент, в който дори да решите да възстановите липсващия зъб с негов заместител, е възможно да няма достатъчно място за последния. В същото време, вече наклонените зъби поемат дъвкателното натоварването по неправилен начин, което допълнително ги пресира и разклаща. Срещуположният на липсващия зъб, пък,  прораства (става по-дълъг) понеже срещу него няма опора – зъб, който да му противостои. Така че, отлагането на подобно лечение във времето го усложнява и оскъпява.

Но ако вече сте взели решение, че е време да предприемете мерки относно проблема с липсващ зъб, то следва да се запознаете с неговите варианти, заедно с плюсовете и минусите, които носи със себе си всеки от тях. 

Стигне ли се до заместване на липсващи зъби пациентът е изправен пред избор от възможности, но за да можете да вземете най-доброто решение за вашия конкретен случай е задължително предварително да ги обсъдите с вашия дентален лекар. 

И така… Когато липсва даден зъб и се търси най-добрия възможен начин за неговото заместване като от голямо значение е кой е той, преди колко време е изваден, каква е причината да се извади, какво е състоянието на съседните зъби и не на последно място, в какво състояние са венците и костта в близост.

В зависимост от проведеното със специалист обсъждане и след извършен обстоен стоматологичен преглед от същия, проблемът с липсващия зъб може да бъде решен по следните начини:
– посредством  мост;
– посредством подвижна зъбна протеза;
– посредством дентален имплант.

Заместване на липсващи зъби с мост
Мостовете са неподвижни, неснемаеми дентални конструкции, които заместват до няколко липсващи зъба, възстановяват усмивката и нормалната дъвкателна функция. Мостовите конструкции се закрепват чрез коронки върху съществуващи зъби липсващите такива. 
Плюсове:
Най-общо,  мостът е едно много добро решение за дългосрочно заместване на липсващи зъби, тъй като:
– се усеща и изглежда като част от съществуващите зъби и трудно може да бъде различен от тях;
– Процедурата по изработка и поставяне на мост е кратка – изработката и поставянето могат да се случат в рамките на 7 дни. 
– Мостът е здрав, същевременно естетически издържан и възстановява функцията на липсващите зъби.
– Може да издържи много години, ако пациентът полага необходимите грижи и хигиена за него.
– Приемлива цена в съотношение цена – качество.
Недостатъци:
Тъй като мостът зависи от зъбите в съседство на липсващия зъб/и, то те следва да бъдат в добро състояние, именно, за да поемат натоварването на липсващия зъб. Ако някой от поддържащите моста зъби се разболее това може да компрометира целия мост. Съответно, същите, трябва да бъдат подготвени и изпилени за поставянето на конструкцията.

Заместване на липсващи зъби с частична подвижна протеза

Подвижната частична протеза е приемливо, нискобюджетно решение за заместване на липсващи зъби. Обичайно, тя се изработва от пластмаса. Подвижната частична протеза се закрепва чрез използването на телени куки или скоби, които се захващат около определени зъби. Протезата се сваля и почиства обикновено след всяко хранене, минимум по два пъти на ден. Основното предимство на подвижната зъбна протеза е нейната относително ниска цена, на фона на имплантите или зъбните коронки и мостове. В групата на предимствата следва да добавим и, че частичната зъбна протеза е най-малко инвазивна за пациента. На трето място в списъка с предимства е фактът, че частичната зъбна протеза разчита само частично на съседните зъби за поддържане на конструкцията, а не е изцяло зависима от тяхното състояние.

Недостатък на частичната подвижна зъбна протеза е нейния размер. Частичните зъбни протези са сравнително обемни по конструктивни причини, свеждащи се до начина им на задържане в устата. Това очертава и компромиса, който пациентът трябва да направи със своя комфорт, което автоматично ги превръща в най-малко удобни и функционални като вариант. Често може да се налага напасване на подвижните протези. Не рядко на пациента се налага и да съобразява дъвченето и говоренето пред други хора заради наличието на подвижна зъбна протеза в устата, в сравнение с другите опции за заместване на липсващи зъби. Разбира се, практиката показва, че има достатъчно хора избрали варианта с подвижни зъбни протези, можещи да общуват и да се хранят пълноценно.


Заместване на липсващи зъби посредством зъбен имплант.

Зъбният имплант е титаниев елемент, който се поставя посредством хирургична операция в костта на челюстта с цел да замести липсващ зъб. Имплантът поддържа дентални протезни конструкции  в т.ч. зъбни корони, зъбни мостове, зъбни протези. Процесът по имплантирането му  протича най-общо в два етапа. През първия етап се поставя имплант, а през втория – конструкция. Приемането на денталният имплант от човешкия организъм е свързано с биологичния процес наречен остеоинтеграция. Казано по друг начин, това е изграждане на фина връзка между импланта и костта на челюстта. Предпоставка за успешна остеоинтеграция е наличието на здрава кост и здрави венци. 
Обикновено един имплант възстановява един липсващ зъб. Ако броят на съседните липсващи зъби е голям, се изработва мостова конструкция върху минимум два импланта. Тези  мостове са много сигурни, удобни и са подобни на естествените зъби, които заместват. Единственият недостатък на такъв мост е необходимостта да се извърши операция за поставянето на имплантите. Следователно трябва да се изчакат около пет-шест месеца, преди да се вземе отпечатък и да се изработи мост върху импланти. При изработването на конструкцията било то коронка върху имплант, заместваща само един липсващ зъби или мост възстановяващ липсата на повече съседни зъби, се използва винтова фиксация. В конструкцията има оставени отвори, през тях се поставят винтове, които се затягат и така фиксират моста към имплантите. Следва затваряне на отворите с пълнежен материал. Този модерен и надежден метод, позволява конструкцията да се свали лесно при нужда – за оглед на венците, лечение и др. Външно протезният дизайн изглежда естествен и естетичен. Винтовете не влизат в контакт с венците и не предизвикват дразнене.
Можем да разделим рисковете и усложненията при протезирането с импланти на групи. Първата група са усложнения и особености по време на самото имплантиране. Те са свързани основно с анатомични вариации в разположението на долночелюстния нерв, горночелюстните синуси и кръвоносни съдове, които могат да бъдат засегнати по време на операцията. За щастие, този тип усложнения е сведен до минимум, благодарение на предварителното триизмерно проектиране на позицията на импланта.

Вторият тип са рискове от неуспешен процес на остеоинтеграция. Именно те налагат и изчакването на период от около 6 месеца, за проследяване на успеха от имплантацията. Третият тип са рискове и усложнения в дългосрочен план, при които могат да се получат възпалителни процеси вследствие на неправилна орална хигиена или тютюнопушене, които да доведат до загуба на денталния имплант.
Други плюсове и недостатъци на зъбните импланти:
– Най-близкият естествен заместител на липсващите зъби.
– Стабилни са при хранене в сравнение с подвижните зъбни протези.
– Не се налага да се изпиляват здрави зъби за закрепяне на мост.
– Подпомагат запазването на костта в челюстите.
– Подпомагат запазването на формата на лицето.
– Денталните импланти не налагат по-чести посещения при стоматолог, от стандартните визити на 6 месеца
– Максимално запазване на вкусовите усещания в сравнение с подвижните протези.
– Най-висока цена в сравнение с другите 2 варианта за заместители на зъб.
– Поставянето на дентални импланти е хирургична операция.
– Имплантите не са вечни, неправилното или недостатъчното им почистване може да доведе до възпаление и съответно до тяхната загуба.
– През годините може да има костна загуба около импланта, което може да наложи неговата смяна
– Интеграцията на денталният имплант отнема време – най-малко 4 до 6 месеца.

Който и начин за заместване на липсващ зъб да ви се струва подходящ за вас, изключително важно е да го обсъдите с вашия стоматолог. Заедно с него ще намерите най-доброто решение за вашия конкретен проблем, тъй като съществуват още много допълнителни детайли, които само дентален лекар може да прецени на база преглед, изследвания и допълнителна информация.

Тази статия има за цел да ви информира за възможните решения за заместване на липсващи зъби, а не да ви даде окончателно решение. Последното може да направено само съвместно с вашия зъболекар.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *